Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Programy autorskie

Mam 6 lat - Umiem Pomagać

Email Drukuj PDF

Program autorski w formacie PDF:

Mam 6 lat - Umiem Pomagać

Do otwarcia pliku PDF wymagany jest program Adobe Reader.
Jeśli nie masz go w komputerze, to możesz go pobrać z poniższego link'a.

http://get.adobe.com/reader/otherversions

LAST_UPDATED2
 

Programy autorskie

Email Drukuj PDF

W Przedszkolu Miejskim w Łęknicy opracowywane i realizowane są programy autorskie wspomagające i wspierające rozwój wychowanków.

Programy autorskie opracowywane są przez nauczycieli w oparciu o potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, walory środowiska lokalnego, alternatywne i innowacyjne trendy w edukacji przedszkolnej- wyzwania cywilizacyjne oraz potrzeby i oczekiwania rodziców.

W roku szkolnym 2012/2013 do zestawu obowiązujących programów wychowania przedszkolnego został wpisany program autorski opracowany przez D. Piechocką ,,Mam 6 lat- umiem pomagać. Pierwsza pomoc już w przedszkolu”.

Program ten skierowany jest do dzieci 6 – letnich , a treści zawarte w programie określają poziom aktywnego i świadomego zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa swojego i innych.

Program zakłada ( przewiduje):

- ochronę zdrowia i bezpieczeństwa dzieci poprzez szeroko rozumianą profilaktykę,

- dostarczanie wychowankom określonych wzorówpostępowania, jak chronić i zachowywać zdrowie własne i innych,

-opracowanie ujednoliconych działań przedszkola i rodziców w zakresie profilaktyki zdrowia.

 

LAST_UPDATED2
 

Programy autorskie

Email Drukuj PDF

 

W Przedszkolu Miejskim w Łęknicy realizowane są programy autorskie wspomagające rozwój dzieci.

Opracowywane są one przez nauczycieli w oparciu o potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, walory środowiska lokalnego ( ze szczególnym wykorzystaniem Parku Mużakowskiego), alternatywne i innowacyjne trendy w edukacji przedszkolnej oraz potrzeby i oczekiwania rodziców.

W roku szkolnym 2009/2010 do zestawu obowiązujących programów  zostały wpisane  3 programy autorskie:

  • ,,Program wspierający dobrą adaptację do warunków przedszkola’’ –skierowany jest do dzieci i rodziców rozpoczynających edukację przedszkolną , działania w nim zaprojektowane mają ułatwić ,,start”, ,,pokonanie trudności” związanych z rozstaniem się dzieci z rodzicami i wejście w nowe środowisko. Program zawiera również propozycje zabaw integracyjnych dla dzieci i rodziców. Autorzy programu : E. Sienkiewicz, J. Miedzińska 
  • ,,Tropiciel przyrody” – skierowany do dzieci , którego głównym celem jest wytworzenie emocjonalnego związku z przyrodą. Działania w nim zawarte mają doprowadzić do rozbudzenia ciekawości poznawczej i wytworzenia motywacji do działań przyjaznych przyrodzie. Dużą role w propozycjach programowych pełnią samodzielne działania dzieci w najbliższym środowisku przyrodniczym – Park Mużakowski. Autor programu : M. Frontczak 
  • Program Edukacji Prozdrowotnej Przedszkolaków ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” – skierowany do wszystkich podmiotów przedszkola – dzieci , nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców. Celem działań ujętych w programie jest wytwarzanie nawyków bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego. Program wpisuje się w koncepcję Szkół Promujących Zdrowie.  Autorzy programu : D. Piechocka, M. Frontczak 
 

 

Program wspierający dobrą adaptację do warunków przedszkola - plik w formacie PDF: dobra_adaptacja.pdf

 

Program edukacji prozdrowotnej - plik w formacie PDF: edukacja_prozdrowotna.pdf

Program tropiciel przyrody - plik w formacie PDF: tropiciel_przyrody.pdf

 

Do otwarcia pliku PDF wymagany jest program Adobe Reader.
Jeśli nie masz go w komputerze, to możesz go pobrać z poniższego link'a.

http://get.adobe.com/reader/otherversions

 

LAST_UPDATED2