Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Nasze Przedszkole

POLITYKA OCHRONY DZIECI

Email Drukuj PDF

CHRONIMY DZIECI – to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje.

Jest to pierwszy program w Polsce promujący bezpieczne organizacje (m. in. żłobki, przedszkola, szkoły) i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą Programu jest przyznawanie certyfikatu ,,Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem Programu jest zapobieganie  i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzanie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Nasze przedszkole przystąpiło w lutym 2016 roku do realizacji programu CHRONIMY DZIECI.

W ramach jego realizacji została opracowana Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem  obowiązująca w naszej placówce.

Treści w niej zawarte zostały poddane konsultacjom rodziców, pracowników przedszkola i prawników z Fundacji Dzieci Niczyje.

Realizacja Programu CHRONIMY DZIECI przez nasze przedszkole oznacza, że :

 • Przedszkole posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka;
 • Przedszkole chroni dane osobowe i wizerunek dziecka;
 • Przedszkole dba o bezpieczny dostęp do Internetu;
 • Przedszkole posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko – pracownik przedszkola;
 • Pracownicy przedszkola są sprawdzani pod kątem  niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletnich;
 • Pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować;
 • Przedszkole oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

POLITYKA OCHRONY DZIECI

PRZED AGRESJĄ I KRZYWDZENIEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH

LAST_UPDATED2
 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECOM

Email Drukuj PDF

UPOWSZECHNIANIE AKCJI „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECOM”.

 Zgodnie z maksymą „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”, jak również jednym z priorytetowych zadań zawartych w Rocznym Planie Pracy które brzmi : Poszerzanie kompetencji językowych i czytelniczych poprzez „zabawy ze słowem”, upowszechniona została w naszym przedszkolu akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W związku z tym w każdej grupie wiekowej powstały Kluby Czytających Rodziców. Swoją chęć udziału w akcji wyrazili również dziadkowie. Sesje czytania odbywają się systematycznie 3-4 razy w miesiącu. Podczas spotkań czytelniczych dzieci mają okazję do wysłuchania opowiadań, baśni, bajek oraz ulubionych wierszy. Również codzienne głośne czytanie jest stałym elementem we wszystkich grupach. W ramach akcji dzieci z grupy III (5-latki) odwiedziły Bibliotekę Szkolną oraz Miejską Bibliotekę Publiczną (dzieci 4,5,6-letnie). Podczas wycieczek dzieci poznały pomieszczenia oraz ich przeznaczenie, funkcję zarówno jednej jak i drugiej biblioteki. Tam dowiedziały się wszystkiego na temat wypożyczania książek i dbania o nie. Dzieci starsze samodzielnie wybierały książki o przygodach ulubionych bohaterów które umilają nam odpoczynek poobiedni. Podczas spotkania w bibliotece szkolnej dzieci wysłuchały bajek czytanych przez p. Sabinę Pietrzak oraz uczennice z 6 klasy szkoły podstawowej.

W salach każdej grupy wydzielone zostały miejsca w których powstały „kąciki książek” w których znajdują się książki o różnej tematyce (bajki, legendy, baśnie, encyklopedie). Ponadto w „kąciku dla rodziców” zamieszczane są fragmenty opowiadań, teksty wierszy, rymowanek do wykorzystania w domu.

W najbliższych dniach gościć będziemy w naszym przedszkolu panie- emerytowane nauczycielki, które również włączyły się w naszą akcję i bardzo chętnie czytać będą naszym wychowankom.

Wszystkie te działania sprzyjają wzmacnianiu więzi emocjonalnej dzieci ze swoimi rodzicami, dziadkami, rozbudzają potrzebę codziennego kontaktu z kulturą literacką, umożliwiają obcowanie z pięknem języka ojczystego. Rozwijają wyobraźnię, poszerzają ciekawość poznawczą świata, wzbogacają słownictwo dzieci.

Wszyscy goście w ramach podziękowania za czytanie nagradzani są brawami oraz otrzymują od dzieci pisemne podziękowanie.

 

Kalendarz imprez i uroczystości

Email Drukuj PDF

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

ROK SZKOLNY 2015/2016

   

Koncepcja pracy przedszkola

Email Drukuj PDF
LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL