Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje ogólne

Email Drukuj PDF

Nasze Gimnazjum –

szansą na lepszą przyszłość

Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum w Łęknicy uzyskał dofinansowanie na realizację projektu na kwotę 307 800zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Łęknica.

Projekt pn."Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość" jest finansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach PO KL. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wniosek złożony przez zespół szkół zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej.

W ramach projektu realizowane są pozalekcyjne zajęcia edukacyjne, ukierunkowane na wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz podnoszeniu jakości procesu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk ścisłych oraz specjalistycznych. Ponadto projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów, zwiększenia świadomości rodziców odnośnie przyszłości zawodowej ich dzieci i wzbogaci bazę szkolną i warsztat pracy nauczyciela.

Odbywają się zajęcia ukierunkowane na świadomy i trafny wybór zawodu, uczniowie uczą się, jak kontrolować złe emocje, gniew, bunt, agresję. Modelują zachowania prospołeczne. Odbędą się warsztaty dotyczące równości płci. Zorganizowany zostanie letni obóz językowy, na którym połączy się aktywne lekcje języka obcego ze znakomitą rekreacją. Zorganizowanych zostanie wiele wycieczek, gdyż najlepsze podręczniki nie są w stanie zastąpić poznania przez obserwację, przeżycie i własne doświadczenie.

Działaniami projektu objęci zostaną również rodzice, dla których zostaną zorganizowane warsztaty psychoedukacyjne.

Dla uczniów prowadzone są następujące zajęcia :

 • Z geometrią na TY- rozwijające zajęcia z matematyki
 • Małe laboratorium chemiczne
 • Czyste powietrze - poszerzające zajęcia przyrodnicze
 • Z fizyką za PAN BRAT
 • Pisane ostrym piórem - poszerzające zajęcia z języka polskiego
 • Odyseja umysłu – zajęcia kreatywnego myślenia
 • Pamiętnik e-mailowy – poszerzające zajęcia z języka niemieckiego
 • Tradycje i obyczaje Serbołużyczan - poszerzające zajęcia z historii
 • Szkolny Ośrodek Karier - zajęcia pozalekcyjne z zakresu zawodoznawstwa
 • Mogę lepiej - poszerzające zajęcia z języka polskiego
 • Akademia języka angielskiego
 • Nie taka fizyka straszna
LAST_UPDATED2